2 STRUBEL 5 RP ( KAT. NR. 22D>SH22 B3 ) MIT STABSTEMPEL “BAZENHE

CHF190.00

2 Strubel 5 Rp ( Kat. Nr. 22D>SH22 B3 ) mit Stabstempel "Bazenheid", Marken teilweise angeschnitten, in frischer Erhaltung

 Ask a Question 

Copyright © 2023 Filat AG